Pristatymo būdaiPrekių pristatymas


1. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, turi pasirinkti Prekių perdavimo būdą:

• Pristatymas pirkėjo nurodytu adresu Lietuvos Respublikoje;

• Atsiėmimas parduotuvėse: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ar Marijampolėje. 

2. Įprastai prekės pirkėjui pristatomos per 3 (tris) darbo dienas nuo pinigų pervedimo į pardavėjo sąskaitą dienos. Nesant galimybės prekes pristatyti per įprastą terminą, pardavėjas praneša pirkėjui planuojamą pristatymo terminą. Jei pirkėjas nesutinka su pristatymo terminu, jis ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas privalo apie tai pranešti Pardavėjui. Tokiu atveju laikoma, kad Sutartis yra nutraukta.


3. Prekių pristatymas Pirkėjui:

• Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjui netinkamai nurodžius pristatymo adresą, atsakomybė už netinkamą pristatymą tenka Pirkėjui;

• Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Preziumuojama, kad Pirkėjo nurodytu adresu esantis asmuo, sutinkantis priimti prekes, turėjo teisę jas priimti. Pirkėjui tenka atsakomybė, jei pristačius prekes jo nurodytu adresu, nėra kam priimti prekių. Tokiu atveju Pirkėjo pareiga sumokėti už pristatymą išlieka. Už pakartotinį pristatymą Pirkėjas privalo mokėti papildomai.

• Ne vėliau nei dieną prieš pristatymą Pardavėjas informuoja Pirkėją apie pristatymo datą ir jei įmanoma preliminarų pristatymo laiką.
• Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
• Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir prekių svorį.
• už pristatymą Pirkėjas gali atsiskaityti sumokėdamas:
- tiesiogiai kurjeriui pristačiusiam Prekes. Kurjeris turi teisę atsisakyti perduoti Prekes, jei Pirkėjas atsisako sumokėti už pristatymą. Tokiu atveju Pristatymo kaina nurodoma Pirkėjui siunčiamame elektroniniame laiške, kuriuo pateikiama išankstinio mokėjimo sąskaita;
- išankstiniu mokėjimu mokėdamas už Prekes. Tokiu atveju pristatymo kaina įtraukiama į išankstinio mokėjimo sąskaitą.

4. Prekių atsiėmimas Parduotuvėse:

• Pirkėjas pasirinkęs atsiimti Prekes Parduotuvėse, užsakymo metu privalo nurodyti, kurioje iš žemiau nurodytų Parduotuvių jas atsiims:

- Vilniuje, T.Ševčenkos 20;

- Kaune, Baltų pr. 145;

- Klaipėdoje, Baltijos pr. 113;

- Marijampolėje, Sodžiaus g. 14;

• Užsakytas Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas, skaičiuojant nuo Pardavėjo pranešime nurodytos pristatymo datos. Praleidus šį terminą, Pirkėjas negarantuoja, kad Prekes galės perduoti nurodytoje vietoje, taip pat turi teisę nutraukti Sutartį.

• Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu, taip pat tinkamos formos įgaliojimą pateikęs asmuo.


5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.


6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę bei pasirašyti sąskaitą-faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.