Pirkimas


1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas


1.1. Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirinka apmokėjimo būdą ir paspaudžia mygtuką “Užsakyti”. 


2. Pirkėjo teisės


2.1. Vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties, pranešdamas apie tai pardavėjui raštu (faksu ar elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.

2.2. Vartotojo teisė atsisakyti sutarties įgyvendinama vadovaujantis LR civilinio kodekso nuostatomis.

2.3. Teise atsisakyti sutarties vartotojas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

2.4. Pirkėjas turi teisę gauti papildomą informaciją apie technines prekės specifikacijas, jei prekės aprašyme pateikta nepakankama informacija. Tokiu atveju pirkėjas turi kreiptis į pardavėjo atstovus internetinėje parduotuvėje nurodytais telefono ar el. pašto adresais. Pardavėjas už konsultacijas prekių pritaikymo, įrengimo ar naudojimo galimybes turi teisę pareikalauti papildomo užmokesčio.

2.5. Pirkėjas turi teisę atsispausdinti informaciją apie prekes bei jų pagrindines savybes, taip pat šias Sąlygas. Pardavėjas neatsako, jei pirkėjas šia teise nepasinaudoja.


3. Pirkėjo įsipareigojimai


3.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių sąlygų nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai pardavėją internetinėje parduotuvėje nurodytu el. paštu ar telefonu.

3.3. Jeigu pasikeičia pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.


4. Pardavėjo teisės


4.1. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs pirkėjui.

4.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą (nutraukti Sutartį), jeigu pirkėjas:

• nesumoka už prekes per 7 (septynias) darbo dienas, nuo sąskaitos išankstiniam apmokėjimui gavimo dienos, kai pirkėjas pasirinko mokėti mokėjimo pavedimu;

• jei pristačius prekę, nebuvo kam jos priimti;

• neatvyko pasiimti prekės per šiose sąlygose nurodytą terminą.

4.3. Pardavėjas turi teisę laikinai ar visam laikui be perspėjimo apriboti pirkėjo teisę prisijungti prie internetinės parduotuvės, jei pardavėjas turi pagrįstų įtarimų, kad pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui.

4.4. Pardavėjas turi teisę pašalinti pirkėją iš internetinės parduotuvės, jei pirkėjas 2 (dvejus) metus nesinaudoja internetinės parduotuvės paslaugomis. Tai neriboja pirkėjo teisės registruotis iš naujo. 


5. Pardavėjo įsipareigojimai


5.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu iš anksto sutartomis sąlygomis.

5.2. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti siūlomą pakaitinę prekę, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui už prekę iš anksto sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.