Priešgaisrinės sistemos, signalizacijos

Priešgaisrinė sistema yra kompleksas ir priemonių rinkinys, skirtas gaisrams aptikti, pranešti apie juos bei imtis veiksmų jų slopinimui ir užkirtimui. Šios sistemos yra svarbios saugumo priemonės, kurios padeda užtikrinti pastatų, objektų ir žmonių apsaugą nuo gaisrų grėsmės. Gali būti konvencinės, adresinės arba aspiracinės. Pagrindinis skirtumas tarp konvencinės ir adresinės priešgaisrinės sistemos yra tai, kad adresinė sistema leidžia tiksliau nustatyti gaisro vietą ir suderinti veiksmus bei įspėjimus, kadangi ji geba identifikuoti konkretų gaisro jutiklį ar įrenginį, kuris buvo aktyvuotas. Tai padeda sumažinti reakcijos laiką ir optimizuoti gaisro slopinimo pastangas. Aspiracinė gaisro apstikimo sistema (AGAS) yra aukštos technologijos gaisro aptikimo sistema. Ši sistema veikia per oro srautą, kuris yra nusiurbiamas iš aplinkos ir patenkant į specialų jutiklių bloką, jame yra analizuojamas dūmų ar kitų gaisro produktų buvimas. Jei jutikliai aptinka potencialų gaisrą, sistema nedelsdama praneša apie tai ir leidžia imtis veiksmų gaisro slopinimui ar evakuacijai.