Priešgaisrinės sistemos, signalizacijos

Priešgaisrinės adresinės sistemos

Adresinė gaisro signalizacijos sistema - tai pažangi gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, naudojama komerciniuose, pramoniniuose ir dideliuose gyvenamuosiuose pastatuose, siekiant padidinti priešgaisrinę saugą ir reaguoti į avarines situacijas. Skirtingai nuo įprastinių priešgaisrinės signalizacijos sistemų, kurios tiesiog praneša apie gaisrą, adresinės sistemos teikia išsamią informaciją apie atskirų gaisro aptikimo prietaisų ir modulių buvimo vietą ir būseną pastate.
Pagrindinės adresinės priešgaisrinės signalizacijos sistemos savybės ir funkcijos:
Įrenginių adresavimas. Adresinėje gaisro signalizacijos sistemoje kiekvienam gaisro aptikimo įrenginiui (pavyzdžiui, dūmų ir šilumos jutikliams, traukos stotelėms ir pranešimo įrenginiams) priskiriamas unikalus adresas. Pagal šį adresą centralė gali identifikuoti kiekvieną įrenginį ir bendrauti su juo atskirai.
Tikslus vietos nustatymas. Kiekvienam įrenginiui priskirtas konkretus adresas leidžia sistemai tiksliai nustatyti aktyvuoto įrenginio buvimo vietą. Toks tikslumas yra labai svarbus norint greitai reaguoti į gaisrus ar kitas ekstremalias situacijas ir sumažinti klaidingų suveikimų skaičių.
Išplėstinė diagnostika. Adresiniai prietaisai gali perduoti duomenis apie įrenginio būklę, įskaitant informaciją apie techninės priežiūros poreikius ir galimas problemas, pavyzdžiui, detektoriaus užterštumą ar žemą akumuliatoriaus įtampą. Dvipusis ryšys. Adresinės sistemos užtikrina dvipusį ryšį tarp centralės ir įrenginių. Tai reiškia, kad centralė gali ne tik gauti informaciją iš prietaisų, bet ir siųsti jiems komandas, taip suteikdama daugiau kontrolės ir lankstumo valdant sistemą.
Įvykių registravimas. Šiose sistemose saugomi išsamūs įvykių sąrašai, kuriuose įrašoma prietaisų įjungimo, įvykių ir sistemos veikimo istorija.
Mažiau klaidingų suveikimų. Išplėstinė diagnostika ir įvykių informacija, kurią teikia adresinės sistemos, padeda sumažinti klaidingų suveikimų skaičių, nes atskiria tikrus gaisro pavojaus signalus nuo sistemos gedimų ar smulkių problemų.
Sritys ir žemėlapių sudarymas. Adresinės sistemos dažnai suskirsto pastatą į zonas, o kiekvienas įrenginys priskiriamas konkrečiai zonai. Toks suskirstymas į zonas leidžia efektyviai organizuoti ir aiškiai nustatyti įvykio vietą. Jį galima vizualiai pavaizduoti grafinėse sąsajose arba aukštų planuose.
Nuotolinis stebėjimas ir valdymas. Daugelis adresinių sistemų turi nuotolinio stebėjimo ir valdymo funkcijas, leidžiančias įgaliotiems asmenims stebėti sistemos būseną, gauti įspėjimus ir atlikti pakeitimus iš bet kurios vietos.
Adresinės priešgaisrinės signalizacijos sistemos gerokai padidina reagavimo į avarines situacijas greitį ir veiksmingumą, pagerina bendrą sistemos patikimumą ir pateikia išsamią informaciją, reikalingą sutrikimų šalinimui ir techninei priežiūrai. Jos ypač naudingos dideliuose ir sudėtinguose pastatuose, kur tikslus identifikavimas ir greitas reagavimas į gaisro įvykius yra labai svarbūs užtikrinant gyventojų saugumą ir turto apsaugą.

Konvencinės sistemos

Konvencinės priešgaisrinės signalizacijos sistemos, kartais vadinamos tradicinėmis priešgaisrinėmis signalizacijos sistemomis, yra plačiai paplitusios ir patikimos gaisro aptikimo ir pranešimo apie jį priemonės. Šios sistemos jau dešimtmečius plačiai naudojamos įvairiose aplinkose ir išlieka praktiškas pasirinkimas daugeliu atvejų. Čia apžvelgiama, kas yra konvencinės priešgaisrinės sistemos ir kaip jos veikia:
Pagrindinės savybės ir funkcijos.
Sritys. Zonos. Konvencinės priešgaisrinės signalizacijos sistemos yra suskirstytos į zonas, o kiekviena zona atitinka tam tikrą pastato zoną ar sekciją. Kiekviena zona yra sujungta su centrale, kuris stebi tos zonos gaisro aptikimo prietaisų būklę.
Paprasti aptikimo prietaisai. Konvencinės sistemos paprastai naudoja pagrindinius gaisro aptikimo prietaisus, tokius kaip dūmų detektoriai, šilumos detektoriai ir kiti.
Signalo vietos nurodymas. Kai zonoje suveikia gaisro jutiklis, pranešama apie pavojaus signalą, nurodoma galimo gaisro ar gedimo vieta. Tačiau šios sistemos nepateikia konkrečios informacijos apie tai, kuris tos zonos įrenginys suveikė.
Konvencinės priešgaisrinės signalizacijos sistemos yra išbandyta ir patikima gaisro aptikimo ir pranešimo apie jį galimybė, ypač mažesniuose pastatuose. Tai ekonomiškas pasirinkimas, kai tikslus gaisro vietos nustatymas nėra toks svarbus ir kai renkantis sistemą svarbus vaidmuo tenka biudžeto apribojimams.